Umjetnost komunikacije

Ako i nije u području koje se bavi komunikologijom ili novinarstvom, pojedinac stvara sliku o sebi u javnome prostoru. Pravilno disanje i držanje, osvještavanje veličine prostora i slušanje vlastitoga glasa, pauze i kontakt s publikom… sve je to dio govornika i njegovoga imidža, a ne samo čitanje ili recitiranje pripremljenoga teksta. Skloni smo komuniciranje shvaćati …