Ivana Široki

Studentica je 2. godine diplomskog studija povijesti na Hrvatskim studijima. Završila preddiplomski dvopredmetni studij kroatologije i povijesti, dobitnica je Rektorove nagrade za društveno koristan rad u akademskoj i široj zajednici.

PODRUČJA INTERESA:
suvremena društvena i politička povijest

MODULI:
Najpoznatiji hrvatski govori