Treneri i predavači

Ana Katulić
Ana Miletić
Ana Ramljak
Blanka Poljak Franjković
Bojana Zrinščak
Dario Antić
Elenmari Pletikos Olof
Hana Matejašić
Iva Matijašić Lončarević
Ivana Mrgan
Ivana Široki
Jakov Bilić
Joško Pavković
Karla Zvonar
Kristijan Sedak
Ksenija Mezga
Lucija Mihaljević
Marko Pavić
Mihael Maligec
Saša Tenodi
Snježana Srdanović Rogalo
Paško Vukasović
Vedran Sorić
Tena Žganec

Mateja Radoš (stručna suradnica)