Što?

In-house treninzi su edukacije iz komunikacijskih vještina u potpunosti prilagođene željama, potrebama i dinamici vaše tvrtke i njezinih zaposlenika.

Zašto?

Svi znamo poneku dobru izreku o važnosti komunikacijskih vještina i jasno nam je da bez uspješne komunikacije nema niti uspješnog šefa, prodavača, voditelja tima, suradnika…

Osim što smo često osviješteni o važnosti komunikacije, nije nam nepoznata niti teorija komunikacije – kako bi dobra komunikacija trebala izgledati i zvučati, što bismo u komunikaciji trebali raditi, a što je bolje izbjegavati.

ALI, našoj svijesti i znanju najčešće nedostaje PRAKSE. I to PRILAGOĐENE PRAKSE.

Upravo to nude in-house treninzi Govorničke akademije Demosten: praksu prilagođenu stvarnom kontekstu vaše tvrtke te sposobnostima i osobnosti njezinih zaposlenika.

Edukacije gradimo na vašim primjerima i iskustvima te naglasak stavljamo na konkretne vježbe oformljene prema situacijama s kojima se svakodnevno susrećete.

Cilj je in-house treninga doseći objektivni napredak u komunikacijskim navikama koji na početku zacrtate vi – naši polaznici, u dogovoru s našim predavačima i govornim trenerima.

Tko?

Treninzi su namijenjeni:

 • Upravama tvrtki
 • Svim razinama menadžmenta u tvrtkama
 • Voditeljima odjela, timova i projekata
 • Prodajnim timovima
 • Svim razinama zaposlenika u tvrtkama

*Teme, vrste treninga i pristup prilagođavamo profilu polaznika.

A kako?

Program in-house treninga izrađujemo prema rezultatima besplatne inicijalne analize komunikacijskih osobina svakog polaznika te međusobnog razgovora i dogovora.

In-house treninzi se održavaju po načelu 5-5. Pet je tematskih modula in-house treninga i pet je koraka do rezultata u in-house treninzima.

Program se odvija se prema zajednički kreiranom rasporedu.

Broj sudionika in-house programa nije ograničen.

5 koraka in-house treninga:

Početna analiza komunikacijskih osobina zaposlenika na nekoliko razina, ovisno o radnome mjestu: psihološki profil, komunikacijske vještine, prodajne vještine, upravljačke vještine.

Kreiranje plana treninga s obzirom na rezultate početne analize i dogovor s polaznicima.

Odrađivanje treninga prema zajednički kreiranom rasporedu.

Završne vježbe i procjena napretka polaznika.

Samoevaluacija i evaluacija cjelokupnog programa.

5 tematskih modula in-house treninga:

Možete odabrati sve module u ponudi, pojedine module u ponudi, a možete odabrati i kombinaciju pojedinačnih tema iz različitih modula

Modul poslovna komunikacija

Što ćete naučiti?
 • Na ovome ćete modulu naučiti koje su specifičnosti poslovne komunikacije te na koji se način one mogu uspješno primijeniti u različitim poslovnim okruženjima, od neformalnog do posve formalnog. Krajnji je cilj ovladavanja poslovnim komunikacijskim vještinama unaprjeđenje i ojačanje odnosa kako unutar, tako i izvan tvrtke i tima.
 • Vrste i pravila poslovne komunikacije: neposredni razgovor, telefonski razgovor, razgovor putem elektroničke pošte, razgovor putem online platformi (Skype, Zoom, MS Teams…)
 • Vođenje sastanka i sudjelovanje na sastanku
 • Kreativna komunikacijska rješenja na sastanku
 • Poslovne prezentacijske vještine
 • Asertivna komunikacija
 • Jačanje samopouzdanja tima
 • Osnaživanje povjerenja unutar tima

Modul prodajna komunikacija

Što ćete naučiti?
 • Na ovome ćete modulu ovladati procesom prodaje, njegovim pravilima i mogućnostima, te komunikacijskim tehnikama unutar tog procesa kako biste povećali zadovoljstvo kupaca i prodavača, a time i samu prodaju.
 • Vrste prodaje, kanali prodaje, prodajne strategija i prodajne metode
 • Vrste kupaca i odabir ključnih kupaca
 • Sales Pipeline Management & Customer Relationship Management
 • Key Account Management
 • Priprema prodaje proizvoda ili usluga
 • Vrste prodajnog sastanka
 • Prezentacija proizvoda ili usluga
 • Zaključivanje prodaje
 • Tehnike prodaje: up sell, cross sell i provokacijska prodaja

Modul pregovori

Što ćete naučiti?
 • Na ovome ćete modulu ovladati temeljnim vrstama pregovora i njihovim specifičnostima, kao i pregovaračkim strategijama te alatima. Krajnji je cilj modula osvijestiti vlastitu pregovaračku moć, uspjeti se s obzirom na nju adekvatno pripremiti za svaku vrstu pregovora, biti svjestan tijeka i smjera pregovora u samome procesu pregovaranja i, naposljetku, što je moguće češće ostvariti rezultat na obostrano zadovoljstvo.
 • Vrste pregovora i faze pripreme pregovora
 • Varijable pregovora i pregovaračka moć
 • Pregovarački stilovi
 • Pregovaračke strategije
 • Pregovaračke taktike
 • Faze pregovaračkog sastanka
 • Sporazum

Modul upravljačke vještine

Što ćete naučiti?
 • Cilj je ovog modula osvijestiti polaznike o njihovim upravljačkim predispozicijama, prednostima i željama te im omogućiti izgradnju rukovoditeljskog stila prilagođenog njihovu karakteru, kao i karakteru tvrtke. Poseban će naglasak modula biti na asertivnoj komunikaciji, poticajnom feedbacku i alatima za motivaciju zaposlenika.
 • Karakteristike različitih osobnosti i osobine vođe
 • Upravljački stilovi i načela delegiranja zadataka
 • Metode motiviranja članova tima
 • Vrsta, domet i ciljevi motivacije
 • Praćenje izvršenja zadataka
 • Upravljane konfliktima unutar tima
 • Upravljanje vremenom i stresom

Modul prezentacijske vještine

Što ćete naučiti?
 • Ovaj će vas modul naučiti kako uspješno predstaviti sebe i svoju tvrtke te proizvode, usluge, projekte i ideje. Kroz ključne faze pripreme javnog nastupa uvježbat ćete: kontroliranje straha i treme; ovladavanje vlastitim glasom; privlačenje i zadržavanje pozornosti publike; strukturiranje sadržaja prezentacije; ovladavanje neverbalnom komunikacijom.
 • Strah i trema od javnog nastupa
 • Povezivanje s publikom - kako održati pažnju?
 • Emocionalna ekspresija u javnom nastupu
 • Glas, izgovor, elokvencija i fluentnost u javnom nastupu
 • Struktura javnog govora
 • Govornička argumentacija
 • Storytelling i figurativnost u javnome govoru

Prijavite se i komunicirajte sa stilom!

Ako želite uspješno prezentirati, poslovati, pregovarati, prodavati, upravljati ili sve to zajedno - kontaktirajte nas odmah!

Javite nam se!