Emocionalna ekspresija i improvizacija u javnom nastupu

PREDAVAČICA: Hana Matejašić

Publika reagira ne samo na ono što govorite, nego i na emocije koje na njih prenosite. Svi smo doživjeli predstave u kojima glumci uspješno prenose svoje emocije na nas. Njihova tuga dotakne našu, njihova ljubav probudi našu, počinjemo trnuti od snage emocija i zapravo tada doživaljavamo katarzu. Kao i u glumi, tako i u govorništvu mi želimo dotaknuti našu publiku, želimo u njima nešto probuditi. Dobri glumci ne glume emociju, oni ju proživljavaju. Na ovom modulu upravo ćemo naučiti jednu od najpoznatijih glumačkih metoda „Čehovu metodu“ koju koriste i glumci u Hollywoodu. Poigrat ćemo se emocijama u govoru, povećati svoju karizmu, naučiti improvizirati i upravljati tremom. Kada smo točno u onoj emociji i raspoloženju kojem želimo biti, tada nam i ne treba glumačka metoda. Međutim, kada smo sniženog raspoloženja, tužni ili razdraženi, a trebamo održati motivirajući i entuzijastičan govor, glumačka tehnika je ovdje slamka spasa. Kako probuditi autentičnu emociju koju želite, dođite na modul i naučite.