Marko Pavić

Doktorand je na Poslijediplomskom studiju informacijskih i komunikacijskih znanosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Diplomirani je novinar, radi u Večernjem listu te kao vanjski suradnik na Hrvatskim studijima. Sudjelovao na više znanstvenih konferencija i radionica.

MODULI:
Važnost neverbalne komunikacije
Poslovna komunikacija