Emocionalna inteligencija

Predavač: Dario Antić

Cilj interaktivnog predavanja je objasniti polaznicima popularni psihološki konstrukt emocionalne inteligencije. Čini nam se da o njoj sve znamo, no je li tomu doista tako? Raspravit ćemo njene negativne strane, prvenstveno kritike stručnjaka, ali i prikazati pozitivne praktične primjere koje su pojedina znanstvena istraživanja pokazala. Također, cilj je osposobiti polaznike za sljedeći stupanj interaktivnih predavanja o emocionalnoj inteligenciji kojem će polaznici moći pristupiti samo ako su završili Basic Level.

Po završetku interaktivnog predavanja, polaznici će moći:

  • opisati sve sastavnice emocionalne inteligencije
  • nabrojati, definirati, opisati i razlikovati emocije i njihove sastavnice
  • opisati i prepoznati emocije kod sebe i kod osoba u svojoj okolini
  • primijeniti i koristiti znanja o emocijama tako da bolje razumiju sebe kako izražavaju emocije i koje poruke time šalju
  • razviti svijest i toleranciju prema ljudskim sličnostima i razlikama