Karla Zvonar rođena je 7. siječnja 1995. godine u Zagrebu. Osnovnu školu i jezičnu gimnaziju završila je u Bjelovaru. Filozofski fakultet upisuje 2013. godine, smjer fonetika i francuski jezik i književnost. Na preddiplomskom studiju bila je demonstratorica Odsjeka za fonetiku na kolegiju Ortoepija hrvatskoga jezika I, a na prvoj godini diplomskoga studija demonstratorica na kolegiju Govorništvo. U akademskoj godini 2016./2017. primala je stipendiju za izvrsnost Sveučilišta u Zagrebu, a iste je godine dobila i Rektorovu nagradu.

Bila je govorna trenerica na nekoliko govorničkih škola („Školska govornica“ u Gimnaziji Josipa Slavenskoga Čakovec, Govornička škola u Crikvenici, Govornička škola „Grgur Ninski“ u Splitu). Najviše voli glazbu, knjige, trčanje, putovanja.

 

PODRUČJA INTERESA:
argumentacija, kompozicija govora, vježbe za glas i izgovor, trema, neverbalna komunikacija