Jednako su važni i sadržaj i ambalaža

PREDAVAČICA: Lucija Mihaljević

Često se događa da pametni ljudi svoje kvalitete ne znaju istaknuti te iako imaju znanja, sposobnosti i vještine, nažalost ne bivaju prepoznati. Oni su kao kvalitetan proizvod neprivlačne ambalaže koji se slabo prodaje. Zašto? Naime, na suvremenom tržištu rada vrijede ista pravila kao i na tržištu proizvoda i usluga – jednako su važni i sadržaj i ambalaža. Ako pogledamo oko sebe, uvjerit ćemo se da najuspješniji među nama često nisu oni najpametniji, najmarljiviji ili najtalentiraniji, no djelovali su sa strategijom pozitivnog pozicioniranja.

No, baš kao što sve uspješne kompanije danas brendiraju svoje proizvode, na suvremenom tržištu rada, kako bismo bili prepoznati, moramo brendirati sebe.  Ovaj modul uvodi polaznike u proces izgradnje vlastitog imidža nudeći alate i praktične vježbe za učinkovito samobrendiranje. Poseban naglasak je na kreiranju profesionalnog identiteta što znači usklađivanje vlastite verbalne i neverbalne komunikacije, pojave i diseminacije znanja s pravilima i potrebama naše struke i tržišta rada u koje se želimo uključiti. Prvo pravilo samobrendiranja jest autentičnost i principijelnost.

Teme koje će se obrađivati kombinacijom predavanja i vježba jesu:

1. Kako razumjeti sebe, napraviti samoprocjenu.

2. Zašto biti autentični, kako učiti iz primjera drugih, a ne kopirati?

3. Uloga komunikacijski stilova i osobni identitet.

4. Što znači biti prisutan i kako biti na pravom mjestu u pravo vrijeme?

6. Što je zapravo umrežavanje i važnost socijalnog kapitala?

7. Mit prvog dojma.

Sve znanja i vještine stečene na radionicama ovog modula temelje se na antropološkim modelima identifikacijskih procesa te se ne odnose samo na poslovni, već i na privatan život.