Uloga glasa i izgovora u komunikaciji

Dobar glas daleko se čuje…

… a ako se o njemu ne brinemo, može odjeknuti još i dalje. Dakako, negativno. Zbog toga je u pripremi javnih nastupa, medijskih obraćanja ili izlaganja na stručnim i znanstvenim skupovima vrlo važno veliku pozornost posvetiti pripremi na razini glasa. Zamuckivanje, promuklost, drhtav glas, unjkavost, loša artikulacija – sve su to nerijetki izazovi s kojima se suočavaju svi ljudi prilikom (raz)govora. Glas zajedno s izgovorom kod publike stvara sliku o govorniku. Zamislite samo audio zapis govora Morgana Freemana. Biste li vjerovali takvom glasu, iako ne vidite lice osobe koja govori? Ono što mi želimo jest da se, nakon našeg treninga, ljudi okreću za svakim našim polaznikom upravo zbog moćnog glasa!

Richard Strauss rekao je da je glas najljepši instrument, ali ga je ujedno i najteže svladati. Dijelom je to i zato što glas ima svoj oslonac  u tijelu: u držanju tijela, trbuhu, prsnom košu, grlu, ustima. Na ovom četverosatnom modulu obuhvaćamo izvođenje vježbi disanja, fonacije i artikulacije te objašnjavamo kako pojedine vježbe jačaju snagu, ugađaju ton te uravnotežuju boju Vašeg glasa. U drugom koraku usredotočujemo se na dikciju, tj. izgovor. Pokazat ćemo i najčešće izgovorne mane (ne nužno na vlastitom primjeru) te područje izgovornih osobina prema kojima se prepoznaju regionalna odstupanja od standardnog izgovora na razini samoglasnika, suglasnika i naglaska. 

Nakon završetka modula, polaznici će moći:

  1. Prepoznati karakteristike svoga glasa i izgovora, osvijestiti koje informacije o sebi odašiljemo glasom i izgovorom.
  2. Primijeniti vježbe za glas i izgovor kojima se postavlja i ugađa glas te pojačava dikcija kako bi se pridonijelo razgovjetnosti, sigurnosti i uvjerljivosti izvedbe.
  3. Prepoznati ako se pojave poteškoće s glasom ili izgovorom, zaštititi svoj glas te znati kome se obratiti ako poteškoće postanu prepreka u komunikaciji.

Predavačica: Elenmari Pletikos Olof