Dobar glas daleko se čuje…

… a ukoliko se o njemu ne brinemo, može odjeknuti još i više. Dakako, negativno. Zbog toga je u pripremi javnih nastupa, medijskih obraćanja ili izlaganja na stručnim i/ili znanstvenim skupovima vrlo važno veliku pozornost posvetiti pripremi na razini glasa. Glas zajedno sa procesom svoje modifikacije pomoću izgovornih organa (izgovorom) kod publike stvara sliku svakog govornika. Zamislite samo audio zapis govora Morgana Freemana. Biste li vjerovali takvom glasu, iako ne vidite lice osobe koja Vam govori? Ono što mi želimo jest da se, nakon našeg treninga, ljudi okreću za Vama – zbog Vašeg glasa!

Richard Strauss rekao je da je glas najljepši instrument, ali ga je ujedno i najteže svladati. Dijelom je to i zato što glas ima svoj oslonac  u tijelu: u držanju tijela, trbuhu, prsnom košu, grlu, ustima. Našim treningom obuhvaćamo izvođenje vježbi disanja, fonacije i artikulacije te objašnjavamo kako pojedine vježbe pospješuju intenzitet, ton te boju Vašeg glasa. U drugom koraku usredotočujemo se na dikciju. Pokazat ćemo Vam i koje su najčešće izgovorne mane (ne nužno na vlastitom primjeru) te Vas uvesti u područje izgovornih osobina prema kojima ćete moći prepoznati regionalna odstupanja od standardnog izgovora na razini samoglasnika, suglasnika te naglaska. Svaka radionica traje 4 sata, a uključuje teorijski i praktični dio.

Nakon završetka radionice, Vi ćete moći:

  1. Prepoznati karakteristike svoga glasa, osvijestiti koje informacije o sebi odašilje glasom i izgovorom
  2. Primijeniti vježbe za glas i izgovor kojima postavlja i ugađa svoj glas i pojačava dikciju kako bi pridonio sigurnosti i uvjerljivosti svoje izvedbe
  3. Prepoznati ako se pojave poteškoće s glasom ili izgovorom, zaštiti svoj glas te znati kome se obratiti ako poteškoće postanu prepreka u komunikaciji

Predavačica: Elenmari Pletikos Olof