Kamen po kamen – palača; riječ po riječ – govor!

Poznato je da sve ima svoj red i uhodani slijed, početak i kraj. Tako je i sa govorima, prezentacijama te javnim nastupima. Poput fabula školskih lektira, i govori imaju svoju kompoziciju: uvod, središnji dio te zaključak. A svaki je od tih dijelova u svojoj unutrašnjoj strukturi poseban te svojim specifičnostima pridonosi izgradnji govora kao potpune, pamtljive i zanimljive cjeline. Koliko ste se puta našli u situaciji u kojoj ste morali govoriti, a niste znali odakle početi i kako završiti? Možda je trebalo nešto istaknuti, nešto dodatno objasniti, navesti poneki primjer ili možda i protuargument, a vi ste se, u mnogim sitnim uličicama brainstorminga, jednostavno izgubili? Ako je odgovor na prethodna pitanja potvrdan, mi imamo rješenje za Vas! Modul kompozicija govora jedan je od dragulja u kruni koju nosi svaki kvalitetan govornik! Stvorite naklonosti prema sebi i prema temi, ubacite pokoju anegdotu, napravite pamtljivu razdiobu te pokažite retoričku skromnost! Na kraju, poentirajte efektnim završetkom po kojem će Vas slušatelji upamtiti!

Ovaj četverosatni modul daje teorijski pregled kompozicije govora: dio po dio objašnjava što sve dolazi u svakom od tri osnovna dijela. Paralelno s predstavljanjem osnovnih dijelova, predavačica daje primjere za pojedine dijelove, tako da, kada dođe do kraja kompozicije, pred Vama zapravo stoji – jedan gotov govor!

Nakon odslušanog modula, polaznici mogu:

  • Navesti i objasniti dijelove kompozicije govora
  • Uočiti elemente kompozicije govora kod drugih
  • Primijeniti kompoziciju govora pri oblikovanju vlastitog govora

Predavačica: Tena Žganec