Emocionalna ekspresija i improvizacija u javnom nastupu

Nije važno „što“, nego „kako“…

…pristupiti publici i koji osjećaji se prilikom prijenosa poruke odražavaju na publiku. Emocije i sadržaj izlaganja moraju biti usklađeni jednako kao i verbalna i neverbalna komunikacija. Na kazališnim predstavama i prilikom govora poznatih motivacijskih govornika najbolje se može doživjeti snaga emocije. Uzbuđenje, iščekivanje, trnci, zanesenost, entuzijazam, motivacija, tuga, suosjećanje, pa čak i strah koji su ti ljudi prenijeli na nas?  Ako dopustimo da govornikova tuga dotakne našu, da njegova ljubav probudi našu, da počnemo osjećati trnce od snage emocija, tada ćemo doživjeti katarzu. Kao i u glumi, tako i u govorništvu: mi želimo dotaknuti našu publiku, želimo u njima nešto probuditi. Dobri glumci ne glume emociju, oni je proživljavaju. Isto tako, dobar govornik ne glumi samouvjerenost, kreativnost i asertivnost: on ih utjelovljuje. 

Poigrat ćemo se emocijama u govoru i jednostavno biti u emociji i raspoloženju u kojem želimo biti. Nakon ovog četverosatnog modula, polaznici će moći: 

  • kada su lošeg raspoloženja (tužni, razdraženi, umorni, indiferentni) probuditi autentičnu emociju (motivacija, uzbuđenje, zanesenost, snaga) 
  • osvijestiti razliku između glumljene emocije i autentične emocije
  • razlikovati emocije (nijanse između tuge i razdraženosti, indiferentnosti i umora, sreće i osjećaja motivacije kod drugih)
  • povećati svoju karizmu
  • naučiti improvizirati

Predavačica: Martina Čvek