Prati vas trema? Pri pomisli na javni govor osjećate nelagodu? Izbjegavate javne nastupe?

Imamo rješenje za vas. Modul Savladajte opsanu tremu namijenjen je svima koji žele naučiti kako uspješno prevladati strah od javnog govora ili nastupa. Modul pruža individualan pristup svakom od polaznika, a kroz kombinaciju predavanja i iskustvenih vježbi polaznici će naučiti što je trema, koji su uzročnici treme, kako se trema manifestira u njihovom umu i tijelu te kako ublažiti simptome treme koje osjećaju. Kroz 4 sata ovog modula osvijestite misaone procese kojima aktivirate tremu, savladajte tehnike vizualizacije i relaksacije koje ublažavaju tjelesnu nelagodu praćenu tremom i naučite kako se bolje mentalno pripremiti za javni nastup. Naša tremolomka Iva pomoći će Vam da tremi jednom zauvijek stanete na žulj te više ne dopustite da ona Vama podmeće nogu na putu prema uvjerljivom i suverenom javnom nastupu!

Nakon modula polaznici će moći:

  • Prepoznati i objasniti simptome treme u vlastitom javnom nastupu
  • Suočiti se sa simptomima treme te umanjiti njihov utjecaj na javni nastup
  • Primijeniti tehnike koje ublažavaju tjelesnu neugodu pri javnim nastupima
  • Vizualizirati i posvijestiti si cilj uspješnog javnog nastupa
  • Ostvariti suvereni javni nastup

Locirajte granice kupole koju nad Vas postavlja trema. Razbijte je i vinite se u visine samouvjerenih i efektnih javnih nastupa!

Predavač: Dominik Erić