Kupujemo, prosuđujemo, jedemo, odlučujemo i biramo najprije očima, a tek nakon toga razumom. Vizualni identitet osobe, tvrtke ili organizacije stoga je onaj inicijalni impuls prema svakom potencijalnom korisniku, kupcu te interesentu. U teoriji su osnovne postavke uspješnog vizualnog identiteta prilično jasne: zabavno, jedinstveno i dosljedno – drugačije od drugih, a lako prepoznatljivo. Bilo da se radi o jednokratnim vizualima poput letaka, brošura, ponuda za suradnju ili reklama za posebne ponude ili o dugotrajnom vizualnom identitetu koji predstavljaju internetske stranice, logotipi te promo-materijali namijenjeni dijeljenju, odlučite se za ono što Vas predstavlja na jedinstven i pamtljiv način!

Isto tako, kada govorimo o online reputaciji, jasno je kako se nju ne može izgraditi preko noći. Mnogo je vremena i pažnje potrebno posvetiti najrazličitijim čimbenicima kako bi se izgradila željena online reputacija branda, tvrtke ili osobe. Ovaj četverosatni modul predavanjem te kreativnim vježbama omogućuje polaznicima uvid u sve etape izgradnje online reputacije te oblikovanja prepoznatljivog vizualnog identiteta: na osnovi poznatih brandova te proizvoda i usluga koji su u javnom prostoru „ na dobromu glasu“, pokazuju se različiti pristupi i načini oblikovanja marketinške strategije primjenjivi u različitim djelatnostima: od obrta, preko malog i srednjeg poduzetništva, pa sve do velikih tvrtki i njihovih predstavništava.

Nakon odslušanog modula, polaznik će moći:

  • navesti osnovne strategija izgradnje online reputacije
  • prepoznati tehnike korištene pri izgradnji vizualnog identiteta određenog branda
  • izdvojiti osobine te pojedinosti odlučujuće za izgradnju vlastite online reputacije
  • razviti kvalitetnu ideju za oblikovanje vizualnog identiteta vlastite tvrtke, proizvoda ili usluge

Predavačice: Blanka Poljak Franjković i Mateja Radoš