PREDAVAČ: Joško Pavković 

U toku ljudske povijesti razvilo se nekoliko različitih žanrova govorništva. Tako možemo razlikovati političko i parlamentarno govorništvo, sudsko govorništvo i religiozno govorništvo.

U fokusu ovog modula biti će političko i parlamentarno govorništvo. Zajednički ćemo analizirati i uspoređivati biografije velikih antičkih govornika kao što su Demosten i Ciceron te povijesno kontekstualizirati njihove glasovite govore.

Puno značenje vještina govorništva zadobiva tek u eri masovnih medija, tako da ćemo pokušati istražiti međusobni odnos između ovih fenomena. Također ćemo analizirati glasovite govore koji su obilježili 20. stoljeće i pokušati istražiti koliko je u njima sadržana osobna crta pojedinih autora tj. političara i državnika kao što su bili engleski premijer Churchill, američki predsjednik Kennedy ili američki borac za ljudska prava Martin Luther King.

I ti možeš biti Demosten.