Kako je govorio Tito? Je li Tuđman zaista pisao sam svoje govore navodeći čak i naglaske? Što je to tako posebno u govoru Vlade Gotovca?

U modulu će sudionici imati priliku pogledati isječke najpoznatijih govora hrvatskih političara i javnih osoba. Svaki govor biti će pojašnjen povijesnim kontekstom, a sudionici će imati priliku na 5 minuta postati slavna povijesna ličnost.

Predavači:  Ivana Široki i Joško Pavković