Dr. sc. Elenmari Pletikos Olof fonetičarka je koja na Demostenu izvodi modul ,,Dobar glas daleko se čuje”. Na tom modulu tumači značenja glasa i izgovora te podučava vježbe kojima se postiže ugodan i snažan glas te pravilan i jasan izgovor. Onoga tko fuflja, mrmlja, krešti ili se stidi govoriti jasno i glasno ljudi ne mogu ni razumjeti, a kamoli vjerovati u ono što govori. Zato je dobar glas i izgovor osnova da bi nas netko uopće želio slušati i vjerovati nam.

Dr. sc. Elenmari Pletikos Olof zaposlena je kao docentica, a trenutno je i pročelnica Odsjeka za fonetiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Na matičnom fakultetu predavala je ili predaje kolegije Praktikum iz govorništva, Govorničke vrste, Govornička argumentacija, Opća fonetika, Prozodija riječi i rečenice i Psihoakustika.

Iskustvo fonetičara u radu s medijima stekla je radeći govorne vježbe s novinarima, voditeljima i spikerima kao vanjska suradnica u ,,Službi za jezik i govor” Hrvatske televizije. Vodila je više od dvadeset sedmodnevnih radionica za srednjoškolce u okviru Govorničke škole ,,Ivo Škarić” te brojne radionice govorništva za nastavnike, poslovne ljude, hrvatske časnike te stručnjake raznih profila.

Stručno i znanstveno usavršavala se i u inozemstvu: na Sveučilištu u Salzburgu u Austriji, na Sveučilištu u Stuttgartu u Njemačkoj i kao stipendistica američke vlade na Sveučilištu u Iowi u SAD-u. Članica je Hrvatskoga filološkog društva, Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku i Hrvatskog čitateljskog društva te članica uredništva časopisa Govor.

Područja njezinog interesa su metodika govorništva te izgovor, naglasak riječi i intonacija u hrvatskome jeziku. 

U slobodno se vrijeme bavi plesom i pohađa brojne radionice. Majka je dvoje djece, a njihov odgoj apsolutno je najveći izazov i zahtijeva primjenu sviju znanja, i pedagoških i govorničkih.

Uz Elenmari i vi ostanite na dobrom glasu, kliknite ovdje!