fbpx

Katia Matijašević nakon završene opće gimnazije u Dubrovniku upisuje Hrvatsko katoličko sveučilište u Zagrebu gdje nakon tri godine dobiva titulu sveučilišne prvostupnice komunikologije. Trenutno završava diplomski studij na istom Sveučilištu (smjer Znanstveno istraživanje u medijima i odnosi s javnošću).

Za vrijeme studiranja radila je u Govorničkoj akademiji Demosten na administrativnim poslovima te internoj komunikaciji i koordinaciji. Nakon toga, odlazi na stručnu praksu u trajanju od mjesec dana u agenciju za odnose s javnošću „Grizli komunikacije“. Tamo je najviše radila na pisanju tekstova za društvene mreže, priopćenja i sl. Budući da je većinom radila na društvenim mrežama, odlazi raditi u tvrtku „Potomac Itd.“ kao asistentica u odjelu marketinga za „CROATA“ kravate. Kao članica pobjedničkog tima, dobitnica je nagrade ,,Mlada nada’’ u organizaciji HUOJ-a za strateški komunikacijski plan za Centar ,,Pričaj mi O5”.

Bavila se volonterskim radom kroz udruge „Smiješak za sve“ (čitanje priča djeci koja su smještena u bolničkim odjelima zbog bolesti) i „Udruga studenata Dubrovnika Libertas“ (kao članica uprave godinu dana). Osim volontiranja aktivna je u projektima na Sveučilištu (tajnica kluba komunikologa „PRotagonisti“, sudjelovanje na Europskoj noći istraživača, predstavljanje Sveučilišta kroz Dane otvorenih vrata i istraživanje u projektu u organizaciji pročelnika Odjela). 

Katia je koordinatorica svih projekata u sklopu Govorničke akademije Demosten. Ako imate bilo kakvo pitanje ili želite čuti više o nama, kliknite ovdje i Katia će vas uputiti u najsitnije detalje.