PREDAVAČICA: Elenmari Pletikos Olof

Timski rad maksima je suvremenog poslovanja, a njegovo kvalitetno funkcioniranje ključ uspjeha poduzeća. Prvo je pravilo timskog rada prepoznavanje zajedničkog cilja, a drugo motiviranja grupe ljudi na ponašanje usmjereno ostvarivanju istoga. To je zadatak vođe tima. No vodstvo je fenomen grupe, jer uključuje interakciju među pojedincima. To znači da svaki vođa kako bi uspješno vodio tim treba prepoznati ne samo profesionalne kvalitete članova tima i odabrati jasne strategije komuniciranja zadataka veći također obratiti pozornost na individualne karaktere svojih kolega kako bi maksimizirao potencijal i osigurao dobru radnu atmosferu. Jer često se može čuti kako je velik dio poslovnih problema posljedica upravo loše komunikacije među suradnicima.

Ovaj modul uvodi polaznike u kreativnu komponentu suvremenog menadžmenta nudeći kroz praktične radionice znanja i vještine za usvajanje i prilagođavanje različitih stilova vodstva, ovisno osobnim okolnostima i potrebama poslovanja.

Teme koje ovaj modul obuhvaća jesu:

  1. što je to participativno vodstvo i kako to postati;
  2. formalni, neformalni oblici vodstva i dinamika u stilu vođenja tima
  3. kada i zašto kombinirati stilove vodstva;
  4. kako prepoznati timske igrače;
  5. na koji se način izgrađuje motivacija pojedinca kao člana tima;
  6. koji stil vodstva odgovara vašem karakteru i što bi trebali promijeniti;
  7. kako ispravno podijeliti zadatke među članovima tima
  8. vodstvo od ideje do realizacije poslovnog procesa
  9. kako u radnu grupu uključiti naknadno pristigle članove;
  10. kako postupiti i što reći zaposlenicima u kriznim situacijama.