fbpx

1. Bez obzira na sukob mišljenja, sugovorniku mogu s lakoćom navesti koja me njegova komunikacijska ponašanja smetaju.


2. Ako neki razgovor i krene u neočekivanom smjeru, npr. međusobne optužbe, uspjevam ne gubiti kontrolu.


3. Ideje, osjećaji i problem mojih suradnika i kolega su mi važni te ih se trudim uzeti u obzir.


4. Rado saslušam suprotna stajališta prije nego iznesem vlastita.


5. S lakoćom priznajem kada nisam u pravu.


6. U razgovoru primijećujem reakcije sugovornika i sukladno njima prilagođavam daljnu komunikaciju.


7. Svoje ideje izražavam jasno.


8. Razmišljam o kulturološkim razlikama kada planiram svoju komunikaciju.


9. U raspravi se primarno oslanjam na snagu argumenta.


10. Ljudi razumiju što govorim.


11. Kada govorim/izlažem, trudim se pronaći optimalnu spregu informativnosti i redundancije.


12. Tijekom govorne izvedbe/izlaganja uspostavljam kontakt očima s publikom i usredotočujem se na slušatelje.


13. Nastojim govoriti tečno, bez gomilanja poštapalica, stanki, ponavljanja ili dužih pauza.


14. Smatram da je moj glas zdrav, dovoljnog intenziteta, ugodne boje te da voljno kontroliram promjene tona u govoru.


15. Zadovoljan/na sam svojom dikcijom i razabirljivošću izgovora.


16. Vokale i konsonate izgovaram standardno, bez dijalektalnih obilježja.


17. Moj govor tijela je primjeren: za vrijeme govora održavam kontakt očima, mimiku, geste i položaj tijela u prostoru stavljam u službu govora.


18. Smatram da na publiku ostavljam dojam sigurne osobe dobro upućene u temu koju izlaže.