Komuniciraj kao pobjednik, budi pobjednik!

Znate li za dobro poznato geslo Olimpijskih igara? „Važno je sudjelovati, ne pobijediti“ U sportu možda, u politici… Već teže. Svi politički akteri natječu se s jasnim ciljem – pobijediti. A ništa u toj utrci nije toliko važno koliko način na koji komunicirate. I kada ne želite komunicirati, šaljete poruke koje Vaši potencijalni birači interpretiraju vrlo različito. Zbog toga je vrlo važno pronaći optimalan komunikacijski put, način izražavanja, količinu rečenog i izrečenog te medija koji ćete pritom koristiti. Upamtite, Vaši birači nisu homogena skupina – neka takva ne bude ni Vaša komunikacija s njima!

Od samih početaka, osmišljavanja izbornog slogana, preko javnih obraćanja, spotova, gostovanja, pa sve do sučeljavanja večer prije dana izborne šutnje – naša će Vas radionica i iskustva predavača provesti kroz cijeli proces kampanje! Brinut ćemo za Vašu političku komunikaciju i nakon radionice, ako se pokaže potreba, te ćemo se potruditi da zaista budete „drukčiji od drugih“!

Predavač: Kristijan Sedak

#brbljavac #PRprofesor