PREDAVAČICA: Ana Ramljak

Ako često izrađujete prezentacije i zanima vas na koji način najbolje možete predstaviti svoju ideju ili proizvod, ovaj modul je točno ono što vam treba.

Cilj modula je upoznati polaznike s načinima na koje se izrađuje dobra prezentacija i s alatima koji će im omogućiti izradu kvalitetne prezentacije kojom će na najbolji mogući način predstaviti svoju ideju/proizvod/sebe.

Po završetku modula polaznici će:

  1.  Ovladati vještinama dobrih prezentatora,
  2. Naučiti kako se koriste različiti alati za izradu zanimljivih i kvalitetnih prezentacija,
  3. Na koji način se najbrže uspostavlja odnos s publikom,
  4. Moći samostalno izraditi prezentaciju. 

Budi svoj!