Vaš glas – to ste Vi! Udahnite i pustite ga.

Na ovoj ćemo se radionici upoznati s glasom. Što je glas? Gdje nastaje i kako putuje našim tijelom? Kroz tehnike opuštanja i disanja naučit ćemo kako ga osjetiti, pravilno kontrolirati i ispustiti, te zašto je za dobru dikciju važno pravilno disanje. Jednom kad svladamo glas kao osnovni instrument spikerskog posla kroz brojne vježbe za glas i izgovor fokusirat ćemo se na našu dikciju i pravilno naglašavanje. Svaka komunikacija zahtjeva prilagodbu, tako ćemo kroz ovaj modul vidjeti na koji način možemo mijenjati glas i prilagođavati ga određenim situacijama (spikeriranje, snimanje reklama, crtića, animacija, vođenje…) Postoje brojni alati koji nam koriste ne samo u poslu kojim se bavimo već u svakodnevnoj komunikaciji. Kako aktivno slušati sugovornika, slušati publiku i prilagoditi se njenim zahtjevima i potrebama, kako čitati i pričati s razumijevanjem teksta koji interpretiramo, koju poruku želimo poslati, koji je cilj rečenice koju izgovaramo i kome je upućujemo- sve to obuhvaća ova radionica na kraju koje ćemo uspješno znati riješiti se treme, te sigurno, samopouzdano i kvalitetno prepoznati što se od nas traži, interpretirati zadani tekst te svjesno i fokusirano prenijeti poruku koju želimo.

Radionica ukupno traje 4 sata, u što ulaze teorijski uvod u temu, praktične vježbe te snimanje simulacije konferencije za tisak ili drugog oblika javnog nastupa na kraju.

Predavačica: Ana Katulić

#GLASno