Tena Žganec apsolventica je fonetike i portugalskog jezika na Filozofskome fakultetu u Zagrebu. Tijekom studija bila je demonstratorica na kolegijima Artikulacijska fonetika i Fonetska transkripcija, a kroz rad Kluba studenata fonetike Eufonija redovito sudjeluje u govorničkim edukacijama studenata Zagrebačkog sveučilišta. Za sudjelovanje u organizaciji i provedbi edukacijskog projekta FonET dobila je Posebnu Rektorovu nagradu. Radi kao turistički vodič u gradovima srednje Europe od kojih najviše voli Prag… a jednako voli i lego-kocke, drvene bojice, plesne cipele i brdske gojzerice.

#kompozitorica

MODUL: Kompozicija govora