Završila je studij novinarstva na Hrvatskim studijima u Zagrebu, i novinarstvom se bavi više od deset godina.

Novinarski zanat je iskovala radeći u redakcijama nekoliko hrvatskih news-portala, ali i u časopisu BravaCasa. Uređivala je i besplatni časopis o ekološkoj gradnji, kao i još jedan portal slične tematike. Najveća novinarska ljubav joj je radio.

Trenutno radi na webu na N1 televizije.