Blanka Poljak Franjković diplomirana je sociologinja i kroatologinja. Studirala je na Hrvatskim studijima u Zagrebu te završila program osposobljavanja za samostalnu upravnu referenticu i voditeljicu ljudskih resursa. Širokoj lepezi poslova nadodaje još i poslove glavne urednice (voditeljski i novinarski poslovi), upravne referentice (upravni i neupravni poslovi vezani za obrazovanje, kulturu i humanitarnu pomoć) te nastavnice hrvatskoga jezika. Ponosi se titulom alumnista Političke akademije Plus te poslom asistentice u Europskom parlamentu.

Njen hobi i ljubav prema grafičkom dizajnu odredio je njenu karijeru. Počela je tako da je sestri i prijateljima radila neke plakate, pomagala u pisanju sastavaka za školu dok nije shvatila da se time želi baviti. Izvrsna je grafička dizajnerica i copywriterica. Izrađuje kreativne komunkacijske planove za fizičke i pravne osobe, piše materijale i izdanja za razne promotivne kampanje te kreira vizualne identitete i promotivne materijale i izdanja.

PODRUČJA INTERESA:
vizualna komunikacija, logo, identitet, brand, brandiranje, online reputacija, identitet, dizajn

MODUL: Važnost online reputacije i vizualnog identiteta