U jednoj rečenici – Brbljava i društvena studentica komunikologije s interesom u područjima komunikacija, medijske pismenosti i digitalnog marketinga.

Trenutno završavam zadnju godinu preddiplomskog studija komunikologije na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u Zagrebu te sam dio tima Govorničke akademije Demosten na poziciji PR & Social Media Managera.

Aktivna sam članica studentske udruge eSTUDENT u timu Marketing, udruge IPMA Young Crew Croatia u resoru Marketing i PR te Društva za komunikacijsku i medijsku kulturu u kojem se najviše ističe projekt ,,Djeca medija”.

Uz spomenute volonterske pozicije i djelovanja, istaknula bih sudjelovanje na 60. Međunarodnom dječjem festivalu u Šibeniku kao koordinatorica komunikacijskog tima u kojem sam s kolegama s Odjela za komunikologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta u praksi upotrijebila stečena teorijska znanja iz komunikacija i odnosa s javnošću.

Dok ne razmišljam o vizualima, engagementu, reachu i kampanjama, pečem kolače, pjevam u zboru mladih Maranatha i ispijam kave s prijateljima.