U slučaju treme razbijte staklo

PREDAVAČICA: Iva Matijašić Lončarević

Unaprjeđenje znanja o strahu od javnog nastupa (tremi), mehanizmima koji su u podlozi te elementima koji tremu održavaju. Posebna pozornost će biti posvećena unaprjeđenju strategija i vještina u nošenju s tremom.

Cilj modula je omogućiti polaznicima da steknu znanja vezano uz pojavu, manifestacije, odmažuće obrasce i učinkovite strategije i vještine u procesu suočavanja s tremom, tj. strahom od javnog nastupa.

Nakon ovog modula polaznici/ce će moći:

  1. Prepoznati izvore treme i predisponirajuće faktore za razvoj straha od javnog nastupa (treme)
  2. Identificirati elemente u procesu razvoja i održavanja treme
  3. Prepoznati učinkovite i neučinkovite obrasce reagiranja na pojavu treme
  4. Navesti učinkovite strategije i tehnike u suočavanju sa tremom
  5. Primijeniti osnovne strategije i tehnike u suočavanju s tremom