PREDAVAČ: Marko Pavić

Nakon ovog modula polaznici će:

  1. Shvatiti važnost neverbalne komunikacije u odnosu na verbalnu
  2. Prepoznati poruku sugovornika čitanjem neverbalnih znakova
  3. Otkriti moguću neiskrenost kod sugovornika
  4. Uskladiti se sa sugovornikom kako bi komunikacija bila uspješnija
  5. Razumjeti govor vlastitog tijela